Hỗ trợ Của Rita Võ Cho Đại Lý

Quảng cáo: Rita Võ hỗ trợ quảng bá hình ảnh cửa hàng của Đại lý trên website của Rita Võ, trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong các chiến dịch truyền thông của Rita Võ trong suốt thời gian hợp đồng còn hiệu lực. Đại lý đồng ý cho Rita Võ toàn quyền sử dụng hình ảnh, thông tin về địa điểm bán hàng này để phục vụ cho mục đích quảng cáo rằng Đại lý là một đại lý đang phân phối các mặt hàng do Rita Võ cung cấp.

Vật dụng và sản phẩm mẫu: Rita Võ xem xét hỗ trợ làm bảng hiệu, kệ trưng bày, sản phẩm mẫu để phục vụ việc trưng bày giới thiệu hàng hóa của Rita Võ tại địa điểm bán hàng của Đại lý. Danh sách vật dụng và sản phẩm mẫu sẽ được Rita Võ cập nhật cụ thể theo tình hình cung cấp hàng hóa và hợp tác bán hàng thực tế giữa hai bên. Tuỳ từng sản phẩm, Rita Võ sẽ áp dụng chính sách cung cấp mẫu khác nhau.

Các chương trình khuyến mại, hỗ trợ marketing khác: Rita Võ tổ chức hàng quý hoặc theo kế hoạch thực hiện chính sách khuyến mãi của Rita Võ và sẽ gửi thông báo đến Đại lý.

icon-hot-line