Dịch Vụ Lắp Đặt

Trường hợp khách hàng mua sản phẩm Thiết bị vệ sinh của Rita Võ và có yêu cầu lắp đặt thì phí lắp đặt gồm các chi phí như sau:

1. Trong khu vực TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng chi phí lắp đạt bao gồm:

- Phí lắp đặt: 5% trên giá trị hàng lắp đặt (đã bao gồm VAT);

- Miễn phí chi phí nhân công lắp đặt cho nhân viên kỹ thuật phục vụ cho việc lắp đặt.

2. Ngoài khu vực TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội, TP. Đà Nẵng chi phí lắp đạt bao gồm:

- Phí lắp đặt: 5% trên giá trị hàng lắp đặt (đã bao gồm VAT);

- Chi phí nhân công lắp đặt gồm: chi phí đi lại, chi phí lưu trú, sinh hoạt, công tác phí, … theo biểu phí của Rita Võ ban hành. Mức chi phí nhân công tối thiểu là 1.000.000 đồng/nhân viên/ngày.
 

icon-hot-line