Chính Sách Đổi Trả

1. Điều kiện đổi trả

Hàng hóa đã xuất ra khỏi kho Rita Võ giao cho Đại lý về nguyên tắc là không được trả lại, trừ các trường hợp được quy định dưới đây. Hàng trả lại phải còn nguyên thùng như lúc mua đối với gạch Rita Võ không nhận trả lại gạch lẻ thùng, hàng phải nguyên đai, nguyên kiện, và bao bì không bị thấm nước, hư hỏng, trầy xước, bể mẻ.

- Trả lại hàng trong trường hợp hàng bị lỗi do nhà sản xuất: Đại lý chỉ được đổi trả với điều kiện chưa ốp lát, chưa lắp đặt chi phí phát sinh của việc đổi trả trong trường hợp này do Rita Võ chịu.

- Trả lại hàng theo yêu cầu của Đại lý, điều kiện:

     + Số lượng hàng trả không quá 10% số lượng của đơn hàng đã mua (Đại lý có trách nhiệm xuất hóa đơn hàng trả lại cho Rita Võ theo quy định của pháp luật hiện hành và được hướng dẫn bởi Kế toán của Rita Võ).

     + Thời hạn cho việc trả lại hàng: không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xuất hàng ghi trên biên bản giao hàng.

     + Chi phí phát sinh của việc trả hàng (vận chuyển) do Đại lý chịu. Đại lý tự sắp xếp hàng trả lại về kho Rita Võ nhưng được hỗ trợ bốc xếp xuống hàng tại kho Rita Võ.

     + Nếu Đại lý trả hàng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội trong vòng 7 ngày, còn khu vực tỉnh trong vòng 10 ngày đầu tiên kể từ ngày xuất hàng ghi trên biên bản giao hàng, Rita Võ sẽ thu lại đơn hàng với đơn giá là giá bán của Rita Võ cho Đại lý (căn cứ hóa đơn bán hàng) và trừ 3% cho những đơn hàng áp dụng Chiết khấu thanh toán trước. 

     + Nếu Đại lý trả hàng trong thời gian từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 30 đối với khu vực TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội, và từ ngày thứ 11 đến ngày thứ 30 đối với khu vực tỉnh kể từ ngày xuất hàng ghi trên biên bản giao hàng, Rita Võ sẽ thu lại đơn hàng với đơn giá là giá bán của Rita Võ cho Đại lý (căn cứ hóa đơn bán hàng) và trừ 3% cho những đơn hàng áp dụng chiết khấu thanh toán trước, ngoài ra Đại lý phải chịu mức phạt 10% trên tổng giá trị của lô hàng trả lại, tổng các khoản tiền phạt trả lại hàng này được cấn trừ vào giá trị tiền hàng trả lại.

2. Quy định về thời gian thông báo và gửi sản phẩm đổi trả

Đại lý được đổi hàng tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội trong vòng 7 ngày, còn khu vực tỉnh trong vòng 10 (mười) ngày kể từ ngày ra biên bản giao hàng (Điều kiện đổi hàng là số lượng hàng đổi không nhỏ hơn số lượng đơn hàng gốc và hàng được đổi tại kho của Rita Võ). Trường hợp vượt thời gian đổi hàng nêu trên sẽ áp dụng theo quy định trả hàng. Hàng đổi phải còn nguyên thùng như lúc mua, đối với gạch Rita Võ không nhận đổi gạch lẻ thùng, hàng phải nguyên đai, nguyên kiện, và bao bì không bị thấm nước, hư hỏng, trầy xước, bể mẻ …

Chi phí phát sinh của việc đổi hàng trong trường hợp này do Đại lý chịu toàn bộ. Đơn giá hàng đổi được áp dụng theo đơn giá đơn hàng cần đổi ban đầu.

icon-hot-line